Dům U Rytířů

Dům U Rytířů

Začnete-li s prohlídkou města na Smetanově náměstí, zaměřte svou pozornost na Dům U Rytířů, který stojí uprostřed. Vznikl ve čtyřicátých letech 16. století a je vystavěn v renesančním slohu. Jde o jeden z nejstarších, nejkrásnějších a také nejhodnotnějších domů v Litomyšli. V roce 1958 byl prohlášen za kulturní památku.

Za svou existenci prošla stavba několika změnami. Jedna z nejvýznamnějších proběhla v první čtvrtině 19. století, kdy byl vysoký renesanční štít nahrazen empírovou atikou.

Budete-li Dům U Rytířů obdivovat zvenku, soustřeďte se hlavně na kamennou fasádu domu zdobenou reliéfní dekorativní a figurální výzdobou inspirovanou dobovými grafickými předlohami. Všimněte si dvou postav rytířů, podle nichž dostala stavba svůj název. Významně k tomu přispěla povídka Aloise Jiráska „U rytířů“. Na fasádě domu najdete i další figury. Naposledy byla restaurována v letech 1999 - 2000.

Pokud se zajímáte o výtvarné umění, určitě zavítejte dovnitř domu. Je sídlem Městské galerie Litomyšl a pořádají se zde krátkodobé výstavy výtvarného umění. Jako výstavní síň slouží od roku 1977. Kromě toho si nezapomeňte prohlédnout kazetový strop v renesančním sále a dochovaly se také (mimo jiné) původní meziokenní pilíře.