Lidový dům

Lidový dům je součástí města již od roku 1922. Budova byla vystavěna v neorenesančním stylu a kloubí v sobě rovněž secesní a moderní prvky. Jde o práci stavitele Václava Šilhavého. Zajímavá je rovněž štuková výzdoba sochaře Luďka Vocelky. Ne nadarmo je stavba zapsána v seznamu kulturních památek ČR.

Lidový dům vznikl jako místo pro konání různých kulturních a společenských akcí. To splňuje i nyní. Neznamená to však, že by byl dům provozován od svého vzniku v kuse. Na dlouhou dobu byl uzavřen a takřka se na něj zapomnělo.

Nyní je opět centrem společenské dění. Pořádají se tu taneční kurzy, odpolední čaje, divadelní představení, konference, koncerty, taneční zábavy atd. Slouží i k aktivitám zájmových a sportovních organizací a jiných místních spolků a církví atd. Kromě sálu s galerií a lóžemi v budově najdete restauraci, billiard centrum a zázemí Farní charity Litomyšl. Touto neziskovou organizací je Lidový dům spravován.

Nový kabát dostává díky rekonstrukci i samotná budova Lidového domu. Jste celkově kulturně založení? Pak v Litomyšli zamiřte také do Smetanova domu